Presentatie Samenwerken aan Kunstwerken op ICFM Japan

The International Conference on Flood Management (ICFM) is een congres dat elke drie jaar wordt gehouden. Op het congres wisselen specialisten als ingenieurs, natuur- en sociale wetenschappers, gezondheidsspecialisten, rampendeskundigen en beleidsmakers van over de hele wereld ideeën, ervaringen en mogelijke oplossingen uit die te maken hebben met overstromingsvraagstukken.

Klimaatverandering is een feit en de stijging van de zeespiegel is hier één van de gevolgen van. Hoe zorg je dat de dijken en kunstwerken op orde zijn voor het moment dat het nodig is? In Nederland zijn we daar met het project ‘Samenwerken aan Kunstwerken’ onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hard mee aan de slag. Zondag 19 februari presenteerde Ellen Tromp van het projectteam ‘Samenwerken aan Kunstwerken’ de opgedane inzichten op het congres.

Presentatie

De afgelopen periode zijn op basis van vooraf gedefinieerde kritische succesfactoren belemmeringen geïdentificeerd die de versterking van de kunstwerken complex maken. Voor het aanpakken van deze belemmeringen hebben we een stappenplan ontwikkeld dat meer inzicht geeft in welke stappen genomen moeten worden voor het versterken van deze waterbouwkundige constructies. Klik hier voor meer info over de presentatie

Van de projecten die klaar zijn of op dit moment aangepakt worden, verwerken we de geleerde lessen. Bijvoorbeeld de ervaring met het droogleggen van eeuwenoude sluizen, en het gebruik van nieuw duurzaam materiaal. Zo proberen we de algemene programmering van deze kunstwerken binnen het HWBP te optimaliseren en de kennisoverdracht te verbeteren.

Achtergrond

Voor 2050 moeten RWS en de waterschappen ruim 400 kunstwerken in een primaire waterkering versterken. Een uitdagende opgave voor de komende 30 jaar. Dit betekent dat elke vier weken een kunstwerk moet worden versterkt om aan de wettelijke normen te voldoen.

Samenwerken aan Kunstwerken is een innovatieproject waar waterschappen, Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsbeschermingsprogramma, onderzoeksinstituten en adviesbureaus de krachten hebben gebundeld.

Voor informatie over het congres ga je naar www.icfm9.jp.