De opgave

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen veilig zijn. In die waterkeringen bevinden zich vaak kunstwerken. Ook die moeten veilig worden gemaakt. Deze opgave is niet alleen groot, kennis en kunde zijn schaars, de tijd tot 2050 is beperkt en we hebben te maken met een fysieke omgeving die in meerdere opzichten verandert.

Willen we in 2050 klaar zijn, dan moeten we vanaf nu feitelijk elke 3 weken een kunstwerk veilig opleveren. Dat gaat alleen lukken als we samenwerken: waterschappen, Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisinstellingen.Het project Samenwerken aan Kunstwerken is in het leven geroepen om bij deze opgave te enthousiasmeren, ondersteunen en faciliteren.

Nieuws