Lef en visie nodig voor samenwerking bij kunstwerken

Lef en visie. Dat is wat we nodig hebben voor samenwerking op het gebied van kunstwerken. Binnenkort gaan 10 partijen met elkaar rond de tafel om verder te praten over de manieren waarop we vorm kunnen geven aan concrete samenwerking. Aanleiding is de workshop van projectgroep Samenwerken aan Kunstwerken tijdens de Dijkwerkersdag 2024.

De tekenen zijn duidelijk én alarmerend. Er zijn ongeveer 400 kunstwerken in primaire keringen die niet aan de norm voldoen. We hebben tot 2050 om dit op orde te krijgen. Dat lijkt lang, maar komt erop neer dat we vanaf nu elke 3 weken een kunstwerk veilig moeten opleveren. Doen we dat één voor één, op de manier zoals we dat altijd deden, dan gaat het niet lukken. De kennis en capaciteit hiervoor is er simpelweg niet.

We werken in een aanbiedersmarkt
Tel daarbij op dat we in een aanbiedersmarkt opereren (de energietransitie vist in dezelfde kennisvijver van ingenieursbureaus en aannemers en is op verschillende fronten een aantrekkelijker opdrachtgever dan waterschappen) en dat ruimtelijke ontwikkelingen (klimaatverandering, drukte op de vaarwegen, groeiende recreatiefunctie en meer (woning)bouw in de directe omgeving van waterkeringen) nopen tot een andere blik.

Toch blijft samenwerking voor veel waterschappen nog een brug te ver. De aarzeling blijkt vooral te zitten in de grote complexiteit, het woud aan regelgeving en nog niet voldoende vertrouwen om openheid van zaken te willen geven aan alle beoogde partners.

Op weg naar de eerste gezamenlijke projecten
Tijdens de workshop Kunstwerken, ik doe het samen! haalden we de belangrijkste kansen, zorgen, knelpunten en mogelijkheden op. Daar gaan we als team SK de komende tijd mee aan de slag. Ons doel is om een aantal concrete projecten van de grond te krijgen, waarin meerdere waterschappen en marktpartijen, ondersteunt door kennisorganisaties een aantal werken gezamenlijk oppakken. Op korte termijn gaan we met een groep betrokkenen aan tafel. Een combinatie van deelnemers aan de workshop en waterschappen met een kunstwerkopgave. Wil je ook meepraten? Laat het ons weten via sk@hhnk.nl