Lef en visie nodig voor samenwerking bij kunstwerken

Lef en visie. Dat is wat we nodig hebben voor samenwerking op het gebied van kunstwerken. Binnenkort gaan 10 partijen met elkaar rond de tafel om verder te praten over de manieren waarop we vorm kunnen geven aan concrete samenwerking. Aanleiding is de workshop van projectgroep Samenwerken aan Kunstwerken tijdens de Dijkwerkersdag 2024.

De tekenen zijn duidelijk én alarmerend. Er zijn ongeveer 400 kunstwerken in primaire keringen die niet aan de norm voldoen. We hebben tot 2050 om dit op orde te krijgen. Dat lijkt lang, maar komt erop neer dat we vanaf nu elke 3 weken een kunstwerk veilig moeten opleveren. Doen we dat één voor één, op de manier zoals we dat altijd deden, dan gaat het niet lukken. De kennis en capaciteit hiervoor is er simpelweg niet.

We werken in een aanbiedersmarkt
Tel daarbij op dat we in een aanbiedersmarkt opereren (de energietransitie vist in dezelfde kennisvijver van ingenieursbureaus en aannemers en is op verschillende fronten een aantrekkelijker opdrachtgever dan waterschappen) en dat ruimtelijke ontwikkelingen (klimaatverandering, drukte op de vaarwegen, groeiende recreatiefunctie en meer (woning)bouw in de directe omgeving van waterkeringen) nopen tot een andere blik.

Toch blijft samenwerking voor veel waterschappen nog een brug te ver. De aarzeling blijkt vooral te zitten in de grote complexiteit, het woud aan regelgeving en nog niet voldoende vertrouwen om openheid van zaken te willen geven aan alle beoogde partners.

Op weg naar de eerste gezamenlijke projecten
Tijdens de workshop Kunstwerken, ik doe het samen! haalden we de belangrijkste kansen, zorgen, knelpunten en mogelijkheden op. Daar gaan we als team SK de komende tijd mee aan de slag. Ons doel is om een aantal concrete projecten van de grond te krijgen, waarin meerdere waterschappen en marktpartijen, ondersteunt door kennisorganisaties een aantal werken gezamenlijk oppakken. Op korte termijn gaan we met een groep betrokkenen aan tafel. Een combinatie van deelnemers aan de workshop en waterschappen met een kunstwerkopgave. Wil je ook meepraten? Laat het ons weten via sk@hhnk.nl

De opgave in beeld

Samenwerken is noodzakelijk om in 2050 alle kunstwerken in primaire keringen veilig te hebben. In de infographic zie je in een oogopslag de uitdagingen waar we voor staan en de opbrengsten die samenwerken ons brengen.

Meedoen? Neem contact op via sk@hhnk.nl om verder te praten over de mogelijkheden.

Kom naar de Dijkwerkersdag 2024

Op 28 maart vindt de jaarlijkse Dijkwerkersdag plaats. In het vernieuwde NBC Congrescentrum in Nieuwegein staan we stil bij 10 jaar HWBP: we blikken terug, kijken naar de uitdagingen van nu en de toekomst. Samenwerken aan Kunstwerken organiseert tijdens de Dijkwerkersdag de workshop ‘Kunstwerken, ik doe het samen!’ In de workshop gaan we op zoek naar nieuwe ideeën om slim samen te werken aan de kunstwerkopgave. Denk en praat mee in deze interactieve workshop. Zet je vraag of aanbod (letterlijk) op de kaart, geef feedback op de vernieuwde website, luister naar ervaringsdeskundigen en doe mee met de zoektocht naar slimme samenwerkingsvormen.  

Binnen een uur ben je up to date en weet je waar en hoe je partners kunt vinden voor jouw kunstwerkopgave.  

Inschrijven kan via de website van congresbureau.

Waterinfrastructuur toekomstbestendig vervangen en renoveren

Caroline Gautier van Deltares schreef een interessant artikel over het belang van toekomstbestendigheid bij het renoveren en vervangen van natte kunstwerken. Deltares werkt samen met Rijkswaterstaat aan het opzetten van een algemene methodiek om de (beleidsmatige) uitgangspunten eenduidig te vertalen naar ontwerprandvoorwaarden.
Je kunt het artikel lezen op de site van Deltares.