In 2050 moeten alle primaire waterkeringen veilig zijn. In die waterkeringen bevinden zich vaak kunstwerken. Ook die moeten veilig worden gemaakt. Dat is een grote opgave. Daarom werken we samen aan deze kunstwerken.

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staan alle primaire waterkeringen, zoals dijken, die tot 2050 aangepakt moeten worden. Er staan ook honderden waterkerende kunstwerken in het HWBP. Als we al die kunstwerken op tijd veilig willen maken, moeten we elke vier weken één kunstwerk opleveren. Samenwerken aan Kunstwerken helpt ons om die doelstelling te bereiken.

De voordelen van samenwerking
Door samen te werken, kunnen we de opgave uit het HWPB beter aan. Samen krijgen we de opgave beter in beeld, kunnen we innovatiever ontwerpen, slimmer organiseren en mogelijk goedkoper realiseren. Bovendien leidt de samenwerking tot meer uitwisseling: we kunnen bij elkaar kijken, leren van elkaar en een beroep doen op elkaars ervaringen. Tot slot is de samenwerking met kennisinstellingen en marktpartijen hard nodig: zij ontwikkelen de kennis en kunde en beschikken over het ondernemerschap dat nodig is om onze opgave op tijd te voltooien.

Samenwerken aan Kunstwerken staat dus voor het samenspel tussen waterschappen, Rijkswaterstaat, kennisinstellingen, marktpartijen en HWBP.

Hier gaan we voor
Samenwerken aan Kunstwerken zorgt voor producten, diensten en activiteiten. Zo zorgen we samen voor een snelle en efficiënte aanpak van waterkerende kunstwerken in een primaire kering.

Dit gaan we doen
Kunstwerken vragen een eigen aanpak. Niet alleen omdat ze anders zijn dan dijken, ook omdat er anders kansen onbenut blijven. Met Samenwerken aan Kunstwerken streven we naar een grotere impact. Dat doen we door te werken aan:

 • (Stimu)leren vanuit het ‘doen’
  Aansluiten bij ervaringen van eerdere projecten en projecten in uitvoering. In de praktijk zien werkt beter dan een theoretisch verhaal. Dit helpt om de urgentie voelbaar te maken  
 • Kennis delen
  Rijkswaterstaat heeft veel kennis die ook voor waterschappen nuttig is. Rijkswaterstaat wil deze kennis graag delen en met waterschappen samenwerken in gezamenlijke leerprojecten, om samen de nieuwe kennis in de praktijk te brengen.
 • Aansluiten bij urgentie
  Samenwerken aan Kunstwerken sluit aan bij waterschappen die de urgentie van de opgave voelen en concrete vragen hebben. Waterschappen die pas later de urgentie voelen, kunnen op dat moment aanhaken.
 • Gouden driehoek
  Door samen te werken in de gouden driehoek met markt- en kennispartijen creëren we een stabiel programma.