De Kunstwerkroute is een standaard stappenplan dat zo goed mogelijk in kaart brengt of een kunstwerk alleen onderhoud nodig heeft of vernieuwd moet worden. Daarnaast laat de route zien wannéér het kunstwerk verbeterd wordt en op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) moet komen. Dankzij de kunstwerkroute wordt het voor beheerders eenvoudiger om kunstwerken veilig te houden of maken. Bovendien wordt het HWBP eenduidiger, doelmatiger en stabieler.